Propangass er tilsatt lukt slik at du raskt skal kunne oppdage lekkasje. Slik går du fram hvis du lukter gass eller på andre måter mistenker at det lekker ut propan hjemme.

Ved tegn på gasslekkasje

  • steng for gassen
  • luft grundig ved å åpne vinduer og dører
  • stopp bruken av åpen ild
  • kontakt lege ved ubehag

Ved alvorlig gasslekkasje og brann

  • forsøk å stenge ventilene
  • sørg for at alle personer kommer seg i sikker avstand fra brannstedet
  • ring brannvesenets nødnummer 110
  • forsøk ikke å slukke brannen selv

 

 

Kilde: www.sikkerhverdag.no