Forbud opphevet

Forbud mot bruk av faste godkjente bålplasser samt grilling i og nær skog og mark er nå opphevet grunnet store nedbørsmengder den siste tiden.

Det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september gjelder som vanlig. Mer om bål- og bråtebrenning kan du lese på www.abbv.no/bal.

Tidligere nyhetssak om forbud 10.mai 2016:

Asker og Bærum brannvesen, Oslo brann- og redningsetat og Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS innfører nå forbud mot bruk av faste godkjente bålplasser. Det innføres også forbud mot grilling i og nær skog og mark.

Det varme og tørre været i vårt distrikt fører til stor skogbrannfare i våre kommuner og det innføres derfor tiltak mot skogbrann. Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde. Brannvesenet oppfordrer alle til å vise aktsomhet med alle typer ild.

Vi minner om at åpen ild i skogmark alltid er forbudt fra 15. april til 15. september hvert år. Brannvesenet vurderer fortløpende situasjonen.

Skogbrannindeksen kan sjekkes på yr.no under spesialvarsel.

Les mer om skogbrann på våre nettsider.