Unngå øyeskader på nyttårsaften

Følger du disse enkle rådene legger du til rette for en sikker og skadefri nyttårsfeiring for store og små.

De to siste nyttårsfeiringene har 30 personer fått alvorlige øyeskader som følge av bruk av fyrverkeri. Ingen av de skadde brukte beskyttelsesbriller. Lette øyeskader som blir behandlet ved legevakt blir ikke regnet med i oversikten.

Beskytt øynene

Øyne og ansikt er spesielt utsatt for skader, så bruk beskyttelsesbriller. Husk også beskyttelsesbriller til små og store som skal være i nærheten av fyrverkeri. De fleste fyrverkeriutsalg deler ut beskyttelsesbriller gratis eller selger dem for en billig penge.

Ikke gi fyrverkeri til barn

Fyrverkeri er eksplosiver og selv små mengder er nok til å gi livsvarige skader. Mange barn leter etter rester av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk derfor å rydde opp etter deg hvis du har skutt opp fyrverkeri, slik at ingen finner og skader seg på det du har latt ligge igjen.

Under oppskyting av fyrverkeri er det ditt ansvar som voksen at barn og unge holder trygg avstand. Det er ikke bare uforsvarlig, men også forbudt å overlate fyrverkeri til mindreårige.

Det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri. Barn kan bruke stjerneskudd hvis voksne passer på at det brukes riktig.

Slik bruker du fyrverkeri riktig

  • Sørg for at bakkebatteriet står trygt og støtt, pakk gjerne rundt med snø hvis det finnes.
  • Les bruksanvisningen og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting.
  • Bruk beskyttelsesbriller for å unngå øyeskader.
  • Tenn aldri lunta to ganger. Hvis den ikke tenner første gang, vent 30 minutter, dynk med vann og lever tilbake til forhandler.

Slik bruker du stjerneskudd riktig

  • Stjerneskudd skal bare brukes ute.
  • Ikke bunt flere stjerneskudd sammen – da kan det bli store flammer som slår tilbake i hånda.
  • Hold det på strak arm, i god avstand fra andre mennesker.
  • Ikke vift foran ditt eget eller andres ansikt.
  • Bruk beskyttelsesbriller for å unngå gnister i øynene.

 

Kilde: www.sikkerhverdag.no