Vi har opphevet det ekstraordinære bål- og grillforbudet – ordinært bålforbud gjelder frem til 15. september

Asker og Bærum brannvesen IKS har 17. august 2018 opphevet det ekstraordinære bål- og grillforbudet. Vi minner om at det ALLTID er bålforbud i skog og mark i tiden 15. april til 15. september.

ABBV har i dag vurdert situasjonen og konkludert med at vi opphever det ekstraordinære grill- og bålforbudet vi måtte innføre tidlig i sommer på grunn av den ekstreme skogbrannfaren. Det betyr at du igjen kan bruke faste grill- og bålplasser – på eget ansvar.

Men det er fortsatt ordinært bålforbud! Mellom 15. april og 15. september er det hvert år i alle kommuner forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen/brannvesenet. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.

Hvis du velger å bruke engangsgrill på bålplassen eller hjemme, må du plassere den på ikke-brennbart underlag. Mange branner har begynt fordi engangsgrill har blitt plassert rett på for eksempels gress, terrassegulv, platting eller verandabord.

Du er alltid, uansett hvor du er og når det er, ansvarlig når du tenner ild.

I forebyggendeforskriften står det: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Les mer om reglene for ordinært bålforbud i Asker og Bærum: https://abbr.no/fritid/bal-og-bratebrenning/