Asker brannstasjon, klokken 12:00

Sakspapirer:

Offentlig møteinnkalling representantskapet 09.06.17

 

Vedlegg:

Sak 10/17

Møteprotokoll fra 25.04.17

Sak 11/17

Regulert driftsbudsjett 2017

Regulert investeringsbudsjett 2017

Sak 12/17

Driftsbudsjett 2018

Investerigsbudsjett 2018

Sak 13/17

Foreløpig langtidsbudsjett 2018-2021

Driftsbudsjett 2018-2021

Investeringsbudsjett 2018-2021

Estimert status fond ABBV pr. 31.12.2021

Sak 14/17

Tertialrapport 1. tertial 2017

Drifsregnskap 1. tertial 2017

Investeringsregnskap 1. terital 2017

Sak 15/17

Unntatt offentligheten Ofl §13

Sak 16/17

Tildelte gavemidler fra Gjensidigestiftelsen