Sankthansbål

Brannvesenet gir dispensasjon fra det generelle bålforbudet når det gjelder Sankthansbål den 23. juni.

Sankthansbål har lange tradisjoner i Norge og er forbundet med gode og hyggelige minner. Kommuneoverlegene i Asker og Bærum er av den oppfatning at hygge og glede er helsefremmende, og i samråd med kommuneoverlegene gir vi dispensasjon fra det gjeldende bålforbudet (15. april – 15. september) på følgende betingelser:

  • Tillatelse fra grunneier må være innhentet.
  • Forholdene må være forsvarlige, det vil si at bålet må tennes i nærheten av sjøen.
  • Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt.

Vi minner om den enkeltes ansvar med å påse at bålet er sikkert plassert (det vil si langt fra båter, hytter og annet som lett kan antenne) og at rikelig med slokkevann er tilgjengelig.

Her finner du regler for bål og bråtebrenning i Asker og Bærum.