Satsningsområder og årshjul forebyggende avdeling

ABBR har mange viktige brannforebyggende oppgaver. For året 2021 har vi satt opp noen fokusområder som vi skal satse spesielt på dette året.

Brannvesenets forebyggende oppgaver er mange og viktige. I tillegg til andre faste oppgaver, som blant annet oppfølging av feiertjenesten og tiltak rettet mot målgrupper og virksomheter der risiko og konsekvensene ved brann er størst, skal vi i året 2021 satse spesielt på disse satsningsområdene:

  • Redusere kjøkken- og komfyrbranner
  • Redusere branner i søppelkontainere/-kasser
  • Økt kunnskap om krav til røykvarsler
  • Økt kunnskap og holdningsskapende arbeid om branner i oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel
  • Økt kunnskap og holdningsskapende arbeid om oppladbare produkter, som for eksempel el-sparkesykler

Årshjul for forebyggende aktiviteter og kommunikasjon

En av brannvesenets viktigste oppgaver er nettopp å spre informasjon, bidra til bedre kunnskap og endre holdninger hos innbyggerne – for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. I det forebyggende arbeidet jobber vi målrettet med ulike tiltak og budskap for ulike målgrupper. Vi ønsker å nå innbyggerne i de ulike fasene i livet.

Dette er vårt årshjul for informasjon ut til våre innbyggere:

Last ned århsjulet i PDF og les mer om forebyggende avdeling og oppgaver.