Asker brannstasjon, klokken 18:00

Sakspapirer:

Offentlig møteinnkalling styremøte 01.06.17

Vedlegg:

Sak 19/17

Møteprotokoll fra 19.04.17

Sak 20/17

Regulert driftsbudsjett 2017

Regulert investeringsbudsjett 2017

Sak 21/17

Driftsbudsjett 2018

Investeringsbudsjett 2018

Sak 22/17

Foreløpig langtidsbudsjett 2018-2021

Driftsbudsjett 2018-2021

Investerigsbudsjett 2018-2021

Estimert status fond ABBV pr. 31.12.2021

Sak 23/17

Tertialrapport 1. tertial 2017

Drifsregnskap 1. tertial 2017

Investeringsregnskap 1. terital 2017

Sak 25/17

Unntatt offentlig Ofl § 13

Sak 26/17

Strategi for forebyggende arbeid i ABBV