Tar du utfordringen sammen med oss – for kommunenes innbyggere?

Ledige stillinger

Vi annonserer ledige stillinger på www.finn.no. I tillegg finner du en oversikt på vår stillingsportal på www.webcruiter.no.

Det er mange søkere på stillinger som brannaspirant. Ved annonserte ledige stillinger er 150 søkere ikke uvanlig. Alle som søker jobb hos oss må søke elektronisk.

Ulik kompetanse i ulike stillinger

Asker og Bærum brann og redning utfører viktig og meningsfylt arbeid hver dag.
For å utføre vår jobb best mulig er vi avhengige av gode kolleger i mange ulike roller; fra brannmannskaper til personell i forebyggende avdeling, markedsavdelingen og stab.

Aktuell utdanning innen følgende områder kan være:

  • Håndverker
  • Mekaniker
  • Feiersvenn
  • Branningeniør
  • Ingeniør
  • Jurist
  • Økonomi
  • Kommunikasjon/informasjon
  • Lærer
  • Sykepleier, vernepleier e.l.

Beredskap

Som brannkonstabel møter du både fysiske og psykiske utfordringer. Før du kan begynne å jobbe hos oss må du derfor gjennomgå noen tester, slik at vi kan avgjøre om du er riktig kandidat. De fysiske kravene er veiledende og teller sammen med din søknad og CV. Selv om du klarer testene, er det ikke garantert at du går videre til neste runde. Les mer om Hvordan bli brannkonstabel.

Utdanning etter ansettelse

Opplæring på brannkonstabelnivå er brannvesenets eget ansvar. Hvis du får ansettelse som brannkonstabel får du all utdanning etter ansettelsen gjennom Norges brannskole. De som tjenestegjør i utrykningsstyrken, følger en døgnbasert skiftordning. I løpet av 4 uker har de 7 døgnvakter. De arbeider en helg, med vakt på både lørdag og søndag, hver 4 uke.

Ny fagskoleutdanning

Den nye brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Les mer om ny fagskoleutdanning