Unngå brann i elektriske apparater og utstyr

Ikke la deg friste av laverer strømpriser nattestid. Vaskemaskiner og tørketromler er vanlige brannårsaker. Bruk vaskemaskinen, oppvaskmaskinen eller tørketrommelen bare når du er våken og tilstede. 

Det kommer fra tid til annen oppfordringer om å spre strømforbruket til tider hvor strømmen er rimeligere.
Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater, samt feil og mangler ved elektriske anlegg, er årsaken til nesten halvparten av alle boligbranner i Norge. Om natten vil reaksjonstiden din være mye lenger, og dermed øker også faren for liv og helse. Vi fraråder derfor å bruke elektriske produkter eller lade når du ikke er våken og tilstede.

Vaskemaskiner og tørketromler

Vaskemaskiner og tørketromler er vanlige brannårsaker. Bruk vaskemaskinen, oppvaskmaskinen eller tørketrommelen bare når du er våken og tilstede.  Rengjør lofilteret i tørketrommelen hver gang etter bruk. Tette lofiltre kan gi høy varmeutvikling og føre til brann.

Følg bruksanvisningen

Følg alltid bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene, både når det gjelder bruk og vedlikehold. Bruk ikke apparater til andre ting enn det de er tiltenkt og laget for. Forsøk deg heller ikke som «hobbyreparatør» – overlat reparasjoner til fagfolk. Installer røykvarsler i nærheten av vaskemaskin, oppvaskmaskin og i rom med komfyr.

Unngå bruk av skjøteledning

En tommelfingerregel er at apparater som bruker over 1000 watt ikke skal kobles til med skjøteledning. Apparater som bruker mye strøm krever ledninger som er tilpasset «mengden» strøm som skal passere. Om du kobler disse til via skjøteledning, kan du risikere at dimensjonene ikke er kraftige nok. Dette kan igjen føre til brann. Panelovner, flyttbare oljeovner, tørketromler og vaskemaskiner er eksempler på apparater som aldri skal kobles til med skjøteledning.

Termostatstyrte apparater

Mange apparater som brukes daglig i husholdninger, som kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere og lignende er utstyrt med termostat. Går termostaten i stykker, kan temperaturen på kort tid øke og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.

Oppladbart utstyr

Ikke bruk pc i senga. Mobiltelefoner, pc’er og elektroniske leker bør hverken lades om natten eller når du forlater boligen. Oppladbare batterier er ikke ment for å lade i flere timer enn nødvendig, og vil bli ødelagt over tid. Dette kan i verste fall føre til brann. Det er derfor viktig at oppladbart utstyr kun blir ladet opp under tilsyn og og at ladingen avsluttes når batteriet er fullt.

Få flere råd ved å lese Ladevettreglene.

Stand-by

Det anbefales at man slår elektriske apparater helt av når de ikke er i bruk. Unngå å la apparatene stå i «stand-by».

Ikke lag brann til nattmat

Komfyren er den absolutte verstingen i statistikken. Hver tiende dødsbrann starter på komfyren fordi folk glemmer eller sovner fra matlagingen. Disse brannene skjer ofte på nattestid. Husk derfor at det er tryggere å spise ute enn å lage mat på komfyren hjemme om du er sulten, trøtt og full.

Flyttbare varmeovner

Brannvesenet oppfordrer til at bruk av flyttbare ovner skjer under tilsyn slik at man kan begrense omfanget av skaden hvis uhellet skulle være ute.

Huskeregler ved bruk av flyttbare varmeovner:

 • Følg monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen fra fabrikken/produsenten.
 • Flyttbare varmekilder bør kun brukes som tilleggsoppvarming.
 • Bruk bør kun skje under oppsikt, når folk er til stede. Ovnene bør slås av om natta.
 • Ovnene må ikke plasseres inntil brennbart materiale.
 • Vær ekstra oppmerksom på plasseringen i rom hvor barn og dyr oppholder seg.
 • Ikke dra ovnen etter ledningen. Hold i støpslet og ikke strømkabelen når støplet trekkes ut.
 • Ikke utsett ovnen for fuktighet eller korrosjon under lagring.
 • Pass på at ovnen ikke velter ved lagring og bruk, eller skades under flytting.
 • Ikke sett strøm på en flyttbar oljeovn hvor oljen har lekket ut.
 • Ovnene kan deponeres i container hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg.
 • Ingen elektriske varmeovner må tildekkes når de er i bruk. Det kan føre til overoppheting og brann.
 • Vifteovner har stor luftgjennomstrømning når de er i bruk. Det er viktig å påse at det er fri tilgang for luftstrømmen og god avstand til brennbart materiale foran ovnen.
 • Ovnen skal kobles til en stikkontakt i det rommet den skal stå. Ikke bruk skjøteledning.
 • Bruk kun fastmonterte panelovner på barnerom.
 • Varmeovn uten termostat bør ikke brukes i små rom hvor barn sover.

Les mer om elsikkerhet på Elsikkerhetsportalen.no