En rekke natur- og industriprodukter kan selvantenne under lagring og transport

De mest vanlige produktene er kull, oljefrøprodukter, fór og høy.

Det kalles spontan selvantenning når et brennbart materiale antennes ved egenutviklet varme, dvs uten at det er tilført annen varme eller gnist. Dette kan skje i løpet av timer.

Linolje

Linolje er vanlig i produkter som brukes for å vedlikeholde og behandle trematerialer, og disse selvantenner lett. Produkter som inneholder linolje eller andre selvantennelige bestanddeler skal være merket. Pussefiller som har vært benyttet til oljeprodukter kan selvantenne i løpet av få timer.

Gjennomfuktede filler, papir, flis eller lignende må derfor:

  • tas ut i friluft og tørkes, for eksempel henges opp på klessnora
  • kastes i brannsikker tett beholder
  • brennes under tilsyn