Asker og Bærum brannvesen har felles 110-sentral med Oslo brann- og redningsetat. 110-sentralen er mottak og aksjonssenter for brann- og ulykkesmeldinger fra Asker, Bærum og Oslo. Sentralen er lokalisert på Lysaker.

110-sentralen styrer og koordinerer utrykningsenhetene på kommunenes fire brannstasjoner i forhold til mottatte meldinger. Sentralen har direkte forbindelse med ambulanse (AMK) og politi.

Hjelp i nødsituasjon

Ved meldinger om brann eller ulykker fra publikum i Asker og Bærum skal operatørene på 110-sentralen besvare første melding innen ti sekunder (ved branner og ulykker vil det ofte være mange som ringer inn for å melde om hendelsen).

Melding om brann skal alltid meldes til 1- 1- 0.

Operatørens oppgaver

Ved innringing til 110-sentralen blir alle samtaler automatisk loggført. Innringers navn, adresse, kommune og telefonnummer blir også loggført, samtidig kommer huset det ringes fra øyeblikkelig opp på det digitale kartet. Dette gjør at vi raskt kan sende den rette hjelpen til korrekt adresse.

  • 110-sentralen er ansvarlig for at tilstrekkelig innsatsstyrke alarmeres ved hendelser.
  • 110-sentralen tilbyr overvåkning av det offentliges og næringslivets automatiske brannalarmer med rask respons fra det lokale brannvesen.
  • 110-sentralen formidler og effektuerer tekniske alarmer og serviceoppdrag overfor enkelte kommuner.

Følg 110-sentralen på Twitter!

110-sentralen bruker Twitter som informasjonskanal. Her legges det ut noen av hendelsene vi rykker ut til.

Alarmtilknytning til 110 – sentralen/brannvesenet

I tillegg til de lovpålagte oppgavene med branner, ulykker og annet, tar alarmsentralen også i mot blant annet brannalarmer, innbruddsalarmer, heisalarmer og tekniske alarmer fra private boliger og bedrifter/institusjoner. ABBV er en kommersiell alarmoperatør og har et stort antall tilknyttede alarmer fra private boliger og bedrifter.

Operatørene er alltid klare til å betjene alle typer alarmmeldinger. Utrykningsenheter som blir satt på oppdraget vil være underveis til hendelsen i løpet av 60 til 90 sekunder etter at meldingen er mottatt.

Ønsker du alarmtilknytning til 110-sentralen kan du ta kontakt med oss via http://boligalarmbrannvesenet.no/

Kontakt 110-sentralen

Ønsker du å komme i kontakt med 110-sentralen med en generell henvendelse som ikke haster kan du ringe tlf. 67 12 88 00. Du kan også sende e-post på 110.sentralen@bre.oslo.kommune.no