I boligblokker bygget før 1985 var det vanlig med kun ett trapperom som felles rømningsvei for flere leiligheter.

Her er noen tips for hvordan borettslag/sameier og beboere med enkle grep og grunnleggende kunnskap kan bidra til en bedre brannsikkerhet og økt trygghet i slike bygg.

NB!
Er boligblokkene bygget før 1985 ønsker vi at styret i boligselskapet kontakter brannvesenet for informasjon, råd og veiledning.

Den generelle branninstruksen

Hvis du oppdager brann

 • Varsle – Varsle andre som befinner seg i umiddelbar fare. Ring brannvesenet på 110,
 • Redde – Evakuer. Hjelp de som trenger det i sikkerhet
 • Slukke – Ved mindre branntilløp og hvis det er muligheter for det, forsøk å slukke med tilgjengelig slukkeutstyr

Tiltak for økt sikkerhet

Det kan gjøres mange tiltak for å gi en økt sikkerhet i bygg med ett trapperom:

 • Etablering av felles brannvarslingsanlegg for hver oppgang/trapperom
 • Montering av utvendig rømningsstiger der hvor dette er praktisk mulig
 • Montere dørpumper på inngangsdørene til hver enkelt leilighet.
 • Oppgraderer dører der hvor dette er nødvendig slik at de har godkjent brannklassifisering etter dagens standard.
 • Lage sluse/brannskille til eventuelt åpent kjellerareal og loft
 • Monterer nødlys og ledesystem i felles trapperom
 • Montere sprinkelanlegg
 • Gjennomføre felles brannøvelse for borettslaget/sameiet

Opprettholde kvaliteten på eksisterende rømningsveier

 • Hold trapperom ryddig og fri for brennbare gjenstander.
 • Vedlikehold av dører – bytte ut dører som eventuelt ikke har godkjent brannklassifisering.
 • I enkelte typer boligblokker er det ofte skillevegger mellom balkongene, bilde, hvor det er en åpning i betongen, som er dekket av en plate. Denne platen skal slås i stykker hvis du ved en brann har behov for å rømme fra din balkong og til neste leilighet eller oppgang. Det er viktig at det ikke står gjenstander mot denne skilleveggen som vanskeliggjør fjerning av denne.

Hva gjør du når det brenner i din oppgang?

 • Hvis det er varslet brann og trapperom er røykfylt så skal du forbli i leiligheten til du blir evakuert av brannvesenet. Ring 110 og si hvilke etasje og hvilke leilighet du/dere befinner dere.
 • Enkelte boligblokker er tilrettelagt for horisontal rømning via balkonger. Benytt disse hvis trapperom er røykfylt.
 • Er det etablert alternativ rømningsvei, f.eks. brannstige. Benytt denne.