Besøksadresse: Gamle Ringeriksvei 42, Bekkestua

Postadresse: Postboks 353, 1372 Asker
Tlf: 66 76 42 00
Faks: 67 58 29 00

I tillegg til beredskapsstyrken er ledelsen i beredskapsavdelingen lokalisert på Bekkestua brannstasjon. Stasjonen huser også forebyggende avdeling, bilverksted, slangeverksted, og sivilforsvarslager.

Bemanning

På Bekkestua brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen er 5 personer på vakt. Disse bemanner stasjonens mannskapsbil, brannlift og redningsbil. Alle enhetene er i beredskap for både Asker og Bærum kommuner. På stasjonen er det også en depothenger som benyttes ved branner og andre langvarige hendelser. Denne inneholder mat og drikke til mannskapene, ekstra uttrykningstøy, røykdykkerapparater og ekstra brannmateriell.

Dekningsområde

Distriktet til Bekkestua brannstasjon strekker seg fra området rundt Blommenholm og inn til grensen mot Oslo. Områder som Høvik, Stabekk, Snarøya, Lysaker, Haslum, Bekkestua, Jar, Eiksmarka, Fossum og Grini tilhører Bekkestua brannstasjon. Stasjonen dekker også marka i østre Bærum.

Spesialkompetanse

Bekkestua brannstasjon er spesielt utrustet med brannlift og redningsbil. Mannskapet på vakt har også ansvaret for slangevask og slangepleie for alle stasjonene. Stasjonen har også et røykdykkeverksted. Bilverkstedet for hele brannvesenet er på Bekkestua brannstasjon. Her utføres reparasjoner på våre beredskapskjøretøy og annet utstyr. Bilverkstedet ledes av bilmester.

Utleie av utstyr

På Bekkestua brannstasjon kan publikum også henvende seg for å leie brannslanger, stakefjærer og annet utstyr.
Åpningstider: 10.00 – 15.00 mandag-fredag. Utenfor ordinære åpningstider vil stasjonene kun være bemannet dersom det ikke er hendelser. (Bekkestua brannstasjon kan også være ubemannet i åpningstid ved hendelser)